Project No. BGCULTURE-1.002-0022-C01 "Preserving and promoting cultural heritage through digital preservation and presentation", funded under the program "Cultural Entrepreneurship, Heritage and Cooperation" of the EEA Financial Mechanism
We work together for a greener, more competitive and more inclusive Europe ​
RBmku

Политика за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Настоящите правила за ползване, уреждат взаимоотношенията между Община Русе и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от Община Русе. С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Съдържание на сайта

Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците на Община Русе е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Община Русе и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът.

Защита на авторските права

Община Русе и разработчиците на интернет сайта са собственици на идеята и всички приложения и модули на сайта digiruse.eu. Автор на всички публикации и материали в сайта е Община Русе. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика ѝ. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Община Русе и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

При използването на материали от интернет страниците на digiruse.eu, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Община Русе не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Община Русе си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Община Русе се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън Община Русе, принадлежат на автора си. Община Русе не носи отговорност за тяхната истинност и коректност. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.Община Русе не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове. За единствено автентични се считат текстове, публикувани в Официалният раздел на сайта. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст заверен със съответните реквизити – подпис, печат, изх. №, и др.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Община Русе не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Община Русе е била предупредена за вероятността за такива вреди.Разположената в сайта информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Община Русе е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Община Русе и този уеб сайт.

Rousse Municipality © 2023. Usage Policy / Privacy Policy
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.