Проект № BGCULTURE-1.002-0022-C01 „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“, финансиран по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на ЕИП
Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа
RBmku

Проект

Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне

В настоящото проектно предложение Община Русе си партнира с основните културни институции в региона в изпълнение на общата им цел да опазят и подобрят условията за достъп до културно наследство чрез неговото дигитализиране и атрактивно представяне. За изпълнение на тази задача ще бъде създаден център за дигитализация. Чрез успешното изпълнение на проекта Община Русе ще обедини усилията на културните институции чрез прилагане на регионален подход по изграждането на по-добър капацитет в процеса по дигитализация и ще допринесе до устойчивото обслужване на нуждите им. Създаването на самостоятелен капацитет за дигитализация на културното наследство е сред целите, т. като само по този начин ще се осигури необходимата ефективност и устойчивост на дейностите и резултатите на проекта. Проектът ще допринесе за това българското културно наследство да постигне по-голямо участие в общоевропейския контекст на културен обмен, чрез предоставяне на достъп до културата и историята на региона. Дигитално представяне на културната история на малцинствените групи в Русе и някои малките населени места в общината ще бъде залегнато като дейност в постигане на тези цели. От друга страна, посредством установеното партньорство с Националния Музей на Лихтенщайн, Община Русе ще допринесе за укрепване на двустранните отношения между България и Лихтенщайн. По този начин ще се осигури обмяна на опит при въвеждането на добри практики и международни стандарти за по-добро опазване на наследството. Предвидените дейности ще се реализират на територията на България и Лихтенщайн, като ролите и конкретните дейности за всеки един от партньорите са подробно определени и одобрени с писмото за партньорско намерение. Всеки един от партньорите ще участва активно с принос за изпълнението на целите, доколкото капацитетът, опитът и компетентността на всеки един са необходими и те биха допринесли за осигуряване устойчивост на резултатите.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.